Cjelovita rješenja za zdravstveni sustav

Autor: Mladen Kovaček

Većina zdravstvenih sustava je zbog stalnog rasta troškova fokusirana na štednju. Pokušava se u okviru istih sredstava postići veći broj operacija, dijagnostičkih procedura ili terapija. Natječaji su zbog toga uglavnom orijentirani tako da se koriste najjeftiniji materijali ili lijekovi. Postoji li i drugi način da se bez povećanja potrošnje prate najnoviji trendovi u medicini i koristi najefikasnija terapija?

Sve više zdravstvenih sustava, a i kompanija u zdravstvu, okreće se tzv. value based medicine odnosno ugovaranju plaćanja terapije po postignutom rezultatu, a ne po isporučenim lijekovima ili ugradbenim materijalima. To se posebno odnosi na skupe lijekove i implantate. Najjeftiniji materijali i terapije često na kraju budu najskuplji, a za pacijenta najmanje efikasni. Ako pri operativnim zahvatima dođe do ugradnje materijala koji su najjeftiniji, te često i najmanje kvalitetni, postoji mogućnost da se operativni zahvat nakon nekog vremena mora ponoviti a nekad i ponovo ugraditi implantat.

Naravno da za svakog pacijenta nije potrebno koristiti najskuplju terapiju, ali se plaćanjem terapije po učinku i korištenjem najnovijih digitalnih rješenja za mjerenje učinka terapije, kao što je big data, može značajno popraviti efikasnost primjene terapije. Korištenjem velikog broja efikasno obrađenih podataka dobivenih od pacijenata može se s puno većom vjerojatnošću utvrditi koja terapija će biti efikasna u kojim slučajevima. Osim toga, korištenjem cjelovitih zdravstvenih rješenja za zdravstveni sustav moguća je i ušteda na čitavom nizu nemedicinskih troškova. Boljom organizacijom koju omogućuju suvremena digitalna rješenja može se bolje organizirati protok pacijenata i korištenje operativnih sala te dijagnostičkih kapaciteta. Npr. skraćuje se vrijeme između operativnih zahvata. Na taj način se efikasnije koristi i vrijeme liječnika i zdravstvenog osoblja.

Primjena industrijskih procedura u kojima zdravstvo bitno zaostaje u odnosu na ostale, prvenstveno gospodarske djelatnosti, omogućuje znatne uštede u zdravstvu, a samim tim i kvalitetniju skrb za pacijenta u okviru istog budžeta.

Potreba za poboljšanjem organizacije zdravstvenih sustava svakako postoji. Postoje i digitalna rješenja koja nam ga mogu omogućiti. Ključna je čini se volja dionika u zdravstvenom sustavu da ulažu kontinuirani napor i dogovore optimalne procedure i primjenu tehnologije koja će za trošak pružiti uštedu i olakšati rad zdravstvenim djelatnicima te im omogućiti pružanje još bolje skrbi za pacijenta.

Leave a Reply