Zdravstvo temeljeno na rezultatu

Autor: Mladen Kovaček

Zdravstveni sustavi u svim zemljama do sada su temeljeni na plaćanju po proceduri ili prema terapiji. To je dovelo do gomilanja ponekad nepotrebnih dijagnostičkih postupaka i manje učinkovitih terapija.

Na temelju koncepta evidence based medicine (mjerenja rezultata terapije), razvoja tehnologija, povećanom mogućnošću brze obrade podataka i potrebi da pacijent više sudjeluje u odlukama vezanim za terapiju, razvija se koncept value based medicine ili zdravstvo temeljeno na rezultatima.

Krajnji cilj ovakvog pogleda na zdravstvo je veća vrijednost za pacijenta za isti novac.

Primjenom novih tehnologija moguća je bolja evaluacija učinaka što dovodi do većih ušteda, a samim tim i do primjene najefikasnije terapije i dijagnostike te i ukupne bolje skrbi za pacijenta. Usto, primjenom aplikacija i wearablesa omogućena je bolja i efikasnija komunikacija između liječnika i pacijenta. Time je postignuta i veća preventiva te bolja kontrola bolesti.

Naplaćivanje terapije po učinku već je u primjeni i za očekivati je da će se ovakav model širiti i usavršavati.

Cleveland Clinic je prihvatila mogućnosti da funkcionira na ovakav način. Kao lider u stvaranju elektronskih dosjea pacijenata imali su mogućnost da utvrde koji zahvati funkcioniraju, a koji ne u pojedinim slučajevima. Npr. utvrdili su da kod operacija srca pacijenti koji dobivaju transfuziju krvi za vrijeme operacije, imaju više komplikacija i dugoročno kraću stopu preživljavanja. Na osnovu toga u bolnici imaju striktne procedure koji ograničavaju transfuziju.

Ovakve prakse koriste i u mnogim drugim kliničkim područjima, koristeći podatke kako bi povećali kvalitetu zdravstvene skrbi. Na ovaj način uspjeli su smanjiti infekcije za više od 40%, dok su urinarne infekcije pale za više od 50%.

Sve ovo naravno donosi kvalitetu koja traži dodatan napor za standardizacijom i manjim razlikama u rezultatima i postupcima. To je proces analize i promjene postupaka na osnovu dobivenih zaključaka.

Zdravstvene usluge neće još dugo biti plaćane na osnovu broja pregledanih pacijenata, na osnovu izvedenih pregleda i sl. Umjesto toga, bit će plaćane na osnovu rezultata postignutih kod pacijenata: bržeg oporavka, manjeg broja komplikacija, niže stope infekcija i manjeg broja grešaka. Drugim riječima, od zdravstva temeljenog na rezultatima, korist bi imali svi dionici u zdravstvenom sustavu, a najviše pacijenti.

Leave a Reply