Elektronski dosijei pacijenata – koliko pomažu liječnicima i pacijentima?

Autor: Mladen Kovaček

Zdravstveni sustavi se ubrzano mijenjaju, pa tako i alati kojim se koriste zdravstveni djelatnici. Sve više se u zdravstvenim sustavima uključuju elektronski dosijei pacijenata. Kao i svaka novost, pružaju niz pogodnosti, ali prije njihove široke primjene potrebno je riješiti i nekoliko otvorenih pitanja.

Sa sve većom digitalizacijiom zdravstvenih sustava pojavljuju se pitanja vezana za sigurnost podataka i privatnost. Tko sve može pristupiti podacima pacijenata? Kako pacijent može imati pristup svojim vlastitim podacima i biti siguran da su ispravni? Kako su zaštićeni od gubitka, krađe i hakiranja? Kakva je i čija korist od elektronskih dosijea pacijenata?

 Ovo su neki od odgovora na pitanja koja postavljaju svi sudionici u zdravstvenom sustavu:

Elektronski dosije pacijenta je digitalna verzija medicinskog kartona pacijenta. Ovakav dokument je skup zdravstvenih podataka o pacijentu koji u realnom vremenu omogućava dostupnost podacima autoriziranim osobama u zdravstvenom sustavu i samom pacijentu. Važno je napomenuti da ključna stavka ovakvog dokumenta i cijelog sustava mora biti sigurnost i zaštićenost podataka o pacijentu od neautoriziranih osoba. Osim toga, bitno je da razina dostupnosti i količina podataka budu iznad klasičnog kartona pacijenta te da omoguće širi uvid u zdravlje i zdravstveni tretman pacijenta.

Da bi ispunio svoju svrhu elektronski dosije pacijenta može/mora:

 • Sadržavati medicinsku povijest pacijenta, dijagnoze, planove terapija, datume cijepljenja, alergije, rendgenske slike, laboratorijske i druge nalaze.
 • Omogućavati dostupnost podacima na osnovu kojih bi liječnik mogao donijeti odluke o daljnjem tretmanu pacijenta.
 • Olakšati, ubrzati i unaprijediti liječniku rad sa pacijentima.

Bitno je da je ovakav elektronski dokument dostupan zdravstvenim djelatnicima više ustanova tako da je orijentiran na pacijenta, a ne na ustanovu. U tom slučaju, odgovarajuća razina podataka o pacijentovom zdravstvenom stanju dostupna je zdravstvenoj ustanovi u kojoj se pacijent u tom trenutku nalazi. Na taj način omogućeno je da su odgovarajući podaci o pacijentu dostupni onim zdravstvenim djelatnicima kojima su potrebni da bi se za pacijenta brinuli na najbolji mogući način.

Tako se omogućava i povećana opća razine zdravstvene skrbi za pacijente u državama koje su razvile ovakav sustav.

Kakve su konkretne koristi ovakvog sustava za pacijenta, liječnika i za kompletan zdravstveni sustav?

 • Omogućuju točne i aktulne podatke o pacijentu na mjestu gdje se pruža zdravstvena skrb.
 • Omogućava bržu dostupnost podataka za koordiniraniju i efikasniju njegu pacijenta.
 • Za liječnika omogućava sigurnu izmjenu podataka s pacijentom i ostalim odgovarajućim zdravstvenim djelatnicima.
 • Pomaže liječnicima u dijagnostici, smanjuje mogućnost grešaka i omogućuje sigurniju zdravstvenu skrb.
 • Omogućuje privatnost i sigurnost podataka o pacijentu.
 • Pomaže liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima da budu produktivniji te im na taj način omogućuje bolji balans između profesionalnog i privatnog života.
 • Omogućuje svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na vlasništvo, efikasnije poslovanje i ispunjavanje ciljeva.
 • Smanjuje troškove kroz sprečavanje dupliciranja pretraga, smanjuje birokraciju i poboljšava sigurnost.

cypress-electronic-health-records

Sigurnost za pacijenta i liječnika

Upravo je sigurnost točka oko koje se vodi najviše prijepora pri uspostavi elektorničkih dosijea pacijenata. Neke od sigurnosnih mjera koje mogu omogućiti svima u sustavu da ga bolje i opuštenije koriste:

 • Kontrolirana dostupnost uz pomoć lozinke ili PIN-ova koji ograničavaju dostupnost informacijama.
 • Šifriranje podataka tako da samo ovlaštene osobe mogu pročitati informacije sadržane u dokumentima, korištenjem samo njima dostupnih ključeva.
 • Provjera tko je sve pristupao podacima, koje su sve promjene napravljene i kada.

Ovakve sigurosne mjere otklanjaju sumnju pacijenata i pridonose povjerenju u ovakav sustav. Ukoliko bi pacijenti bili sumnjičavi u sustav, on sigurno ne bi mogao u cijelosti zaživjeti te omogućiti sve prednosti koje nudi pacijentu. Dakle, sigurnost sustava u koji pacijent i liječnik s pravom mogu imati povjerenje je glavni preduvjet za širenje sustava digitalnih dosijea pacijenata. U tjeku je izrada europskih pravnih smjernica koje bi ujednačili pravni okvir korištenja i dostupnosti podataka na području EU.

Kako zdravstvena industrija može doprinijeti?

Važna korist za sve dionike u zdravstvenom sustavu je da upotreba ovakvog sustava može doprinijeti boljoj usluzi za pacijenta s resursima kojima društvo raspolaže. U slučaju da su svi podaci u sustavu dobro pohranjeni i obrađeni moguće je primjeniti napredniji sustav plaćanja u zdravstvu. Elektonski dosijei pacijenata omogućuju da se na osnovu podataka u njima učinci terapije bolje prate, te da se na taj način prijeđe na plaćanje terapije po učinkovitosti, a ne prema izvršenim aktivnostima. Ovakve bi promjene zdravstvenim kompanijama omogućile da opravdaju osiguravateljima nove i bolje terapije.

Podaci koje kompanije i ostali dionici u sustavu dobijaju na ovaj način omogućilo bi im da bolje prate učinke terapije u stvarnom životu i sa stvarnim pacijentima, za razliku od kliničkih studija gdje su rezultati dobiveni u idealnim uvijetima. Osim toga, rezultati bi na ovaj način mogli biti praćeni i kroz duži vremenski period.

Zbog svega ovoga, zdravstvene kompanije su zainteresirane da pomognu na razne načine uspostavu ovakvog sistema. A koristi od dostupnosti rezultata imali bi prvenstveno liječnici i pacijenti jer iskustvo u primjeni pojedine terapije svih liječnika u sustavu bilo bi obrađeno, agregirano (uklonila bi se mogućnost povezivanja podataka s konkretnim pacijentima) i ponovno dostupno svim liječnicima u realnom vremenu.

Ovakva saznanja bi sigurno olakšala donošenje odluke o terapiji u svakom pojedinom slučaju. Osim toga, EDP bi olakšali i ubrzali rad liječnika te mu omogućili da bolje kontrolira vrijeme koje provodi sa pacijentima.

Leave a Reply