Upotrebom umjetne inteligencije do boljeg zdravlja

Autor: Mladen Kovaček

Kvaliteta terapije uvelike ovisi o ponašanju pacijenta nakon što napusti liječničku ordinaciju. Često zbog lošeg korištenja terapije nema željenih rezultata pa pacijent mora mijenjati ili ponavljati terapiju. Mnogobrojne studije pokazuju da se mogu ostvariti i značajnije uštede dobrom komunikacijom pacijenta i zdravstvenih radnika nakon što klinička terapija završi.

Razvojem tehnologije u tu svrhu su se intenzivno počele koristiti aplikacije na smartphonima. Ovakve aplikacije uvelike olakšavaju doktorima i pacijentima međusobnu komunikaciju na korist pacijenta. Npr. kombinacijom minijaturnog nosivog mjerača tlaka i aplikacije na smartphonu kod pacijenata koji imaju rizik od posljedica visokog tlaka moguća je stalna kontrola i obrada na ovaj način skupljenih podataka. Tako, i bez posjete liječniku, pacijent ima gotovo savršenu preventivu i mogućnost alarmiranja u slučaju potrebe. Kod Alzheimerove bolesti specijaliziranim interaktivnim igricama moguće je stimulirati moždanu aktivnost te na taj način odložiti demenciju. Osim toga, aplikacije se koriste za skupljanje podataka kako bi se poboljšala terapija i bolje prevenirala ova bolest.

Kod pacijenata koji imaju više vrsta terapija aplikacija može alarmirati i upućivati pacijenta na odgovarajuće doze lijeka. Osim toga, specijalizirane aplikacije mogu pomoći u dobivanju savjeta u gotovo realnom vremenu npr. kod trudnoće i u postnatalnom periodu ili kod pacijenata sa dijabetesom.

Kako bi ubrzali i olakšali ovakav oblik komunikacije neke od globalnih lidera kao što su Microsoft, Google, Amazon i Apple počele su razvijati najnovije platforme komunikacije na messenger aplikacije povezane sa super-kompjuterima. Ovakav način korištenja kompjutera može se smatrati i korištenjem umjetne inteligencije. Kompjuter koristeći zadane algoritme odgovara putem messengera koristeći podatke koji se već nalaze na internetu i dostupnim bazama znanja.

Prednost ovakvog pristupa jest to što je moguće koristiti već instalirane messenger aplikacije na smartphonu. Osim toga, moguće je dobiti puno šire informacije. Naziv za ovaj oblik komunikacije je chatbots. Koriste se za niz drugih područja života osim zdravstva, ali u podršci pacijentima u bliskoj budućnosti svakako mogu naći svoju ulogu.

d66fe325a22289ba65ed0c5809be7e58
Upotreba umjetne inteligencije će u vrlo bliskoj budućnosti biti puno lakša nego prije. Proučavanjem utjecaja komunikacije i detekcije emocija omogućiti će da ovakvi sustavi bolje podražavaju ljudsku komunikaciju, pa čak i iskazuju empatiju prema pacijentu, što je vrlo važno za lakše prihvaćanje ove napredne tehnologije.

Također, napretkom informatike omogućeno je slanje fotografija, rukom pisanog teksta i QR kodova na načina da su upotrebljivi u komunikaciji na strani kompjutera.

U Kini Microsoft koristi chatbot koji je nazvan Xiao Ice kojeg je koristilo preko 40 milijuna ljudi. Xiao Ice nije vezana samo za zdravstvo, ali je možda najbolji primjer penetracije ove tehnologije. U SAD-u i UK-u postoji čitav niz projekata chatbota vezanih za zdravstvo koji su u visokoj fazi razvoja i skupili su velike investicije za finalizaciju projekata. S njima je pacijentu omogućena komunikacija vezana za simptome, nuspojave lijekova i druga pitanja vezana za zdravlje i olakšanu komunikaciju s njegovim doktorom.

Zaštita podataka se pojavljuje kao ključan segment razvoja ovakve i slične komunikacije. Uz osiguranje ovog preduvjeta, tehnologija može riješiti niz paramedicinskih ali i pomoći rješavanju medicinskih problema koji se pojavljuju u zdravstvu. Krajnji cilj je svakako omogućiti što bolje rezultate terapije za pacijenta te omogućiti zdravstvenim djelatnicima što efikasniji rad s pacijentima. Ne manje važno je i doprinijeti efikasnom zdravstvenom sustavu koji će biti financijski održiv.

Leave a Reply