Je li Hrvatska spremna za e-Karton?

Autori: Irina ČulinovićMladen Kovaček

Što je e-Karton i čemu služi?

E-Karton je digitalna verzija medicinskog kartona pacijenta. Ovakav dokument je skup zdravstvenih podataka o pacijentu koji u realnom vremenu omogućava dostupnost podacima autoriziranim osobama u zdravstvenom sustavu i samom pacijentu.

E-karton će u budućnosti sadržavati medicinsku povijest pacijenta, dijagnoze, planove terapija, datume cijepljenja, alergije, rendgenske slike, laboratorijske i druge nalaze.

Svrha e-Kartona je omogućiti dostupnost podacima na osnovu kojih bi liječnik mogao donijeti odluke o daljnjem tretmanu pacijenta i to na mjestu gdje se pruža zdravstvena skrb. Osim toga, liječniku bi trebao olakšati, ubrzati i unaprijediti rad s pacijentima. Važno je da je ovakav elektronski dokument dostupan zdravstvenim djelatnicima više ustanova tako da je orijentiran na pacijenta, a ne na ustanovu. U tom slučaju, odgovarajuća razina podataka o pacijentovom zdravstvenom stanju dostupna je zdravstvenoj ustanovi u kojoj se pacijent u tom trenutku nalazi. Na taj način omogućeno je odgovarajućim podacima o pacijentu dostupnost onim zdravstvenim djelatnicima kojima su potrebni kako bi se za pacijenta brinuli na najbolji mogući način. Tako pomaže liječnicima u dijagnostici, smanjuju mogućnost grešaka i omogućuju sigurniju zdravstvenu skrb. Olakšava i pacijentu jer ne mora čuvati i nositi medicinsku dokumentaciju.

nadogradnja-sustava-ezdravstva-od-rujna-dostupan-ekarton-i-ehzzo-portal-za-pacijente
eKarton elektronski je dokument dostupan zdravstvenim djelatnicima više ustanova, tako da je orijentiran na pacijenta

Ključno je da sustav omogući privatnost i sigurnost podataka o pacijentu. Upravo je sigurnost točka oko koje se vodi najviše prijepora pri uspostavi elektorničkih dosijea pacijenta. Ukoliko bi pacijenti bili sumnjičavi u sustav, on sigurno ne bi mogao u cijelosti zaživjeti te omogućiti sve prednosti koje nudi pacijentu. U tjeku je izrada europskih pravnih smjernica koje bi ujednačili pravni okvir korištenja, dostupnosti ali i sigurnosti podataka na području EU.

Krajni cilj primjene ovog sustava je pomoć liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima kako bi imali više vremena za pacijenta kroz kvalitetniju komunikaciju. Ovakav odnos trebao ishoditi i veće zadovoljstvo liječnika i pacijenata. Osim toga omogućuje svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na vlasništvo, efikasnije poslovanje i ispunjavanje ciljeva.

Budući je financijska stabilnost ključ funkcioniranja zdravstvenog sustava, bitno je i da smanjuje troškove kroz sprečavanje dupliciranja pretraga, smanjuje birokraciju i poboljšava sigurnost.

15.04.2016., Zagreb - U Hypo centru u organizaciji Vecernjeg lista i ordinacije hr. odrzana je knferencija Buducnost je sada. Panel diskusija pod nazivom Digital trnsformation to the benefit of health. Photo: Davor Visnjic/PIXSELL
Tematika eKartona pokrenuta je na I. Regionalnoj konferenciji digitalne medicine “Budućnost je sada”, a na ovogodišnjoj konferenciji biti će jedna od glavnih tema panel diskusije.  Photo: Davor Visnjic/PIXSELL

e-Karton je aktualna ključna smjernica razvoja hrvatskog zdravstva i kao takva, neizostavan talkabout zdravstvene zajednice. Zbog toga će i jedan panel II. Konferencije digitalne medicine „Budućnost je sada“ koja se održava u Hypo Centru Zagreb, 7. travnja ove godine biti posvećen e-Kartonu. Na panelu će sudjelovati predstavnik IT industrije, pravni stručnjak za data privacy, predstavnik zdravstvene administracije te predstavnik zdravstvene industrije. Tematika eKartona i njegove važnosti pokrenuta je već prošle godine na I. Konferenciji kada je izazvala veliko zanimanje stručne i opće javnosti. To i jest cilj konferencije, otvarati ključne teme, pojačavati njihovu „vidljivost“ i povezivati sve dionike u tom procesu. Edukacija javnosti je jednako važna jer se tim razvojnim promjenama mora prilagoditi kako stručna tako i opća javnost, a ključ prilagodbe je pravovremena i transparentna informacija te edukacija. Utjecaj medija je također velik, pa je očekivanje kako će i mediji spremno prihvatiti sve ključne teme konferencije i zaključke koje će argumentacije na panelima i predavanjima iznijeti svi sudionici konferencije, mahom vrhunski domaći i strani stručnjaci, izravni sudionici svih tih procesa.

Kupnja kotizacija i više informacija na hit-konferencija.hr/Registracija.

Leave a Reply