E-zdravstvo – ključ opstanka zdravstvenog sustava?

I najbogatije države na svijetu susreću se s problemom financijske održivosti zdravstvenog sustava.

Svjetski ekonomski forum predviđa da, ukoliko trendovi ostanu isti, pet bolesti koje su uvelike povezane s načinom života – rak, dijabetes, bolesti srca i krvožilnog sustava te respiratorne bolesti u kontekstu liječenja i izgubljenih plaća koštat će 47 trilijuna dolara. Te tzv. lifestyle bolesti imaju potencijal ne samo da odvedu u bankrot zdravstvene sustave već i da zakoče globalnu ekonomiju.

Adherencija je jedan od najvećih izazova zdravstvenih sustava

Lijekovi djeluju ako ih se uzima na način na koji je propisao liječnik, što znači u djelotvornoj dozi, kroz dovoljno dugo (propisano) vremensko razdoblje. Ako se uzima u manjoj dozi od propisane i kroz kraće vremensko razdoblje od propisanog, učinak lijeka je nedovoljan ili posve izostaje, a uzima li se lijek u većoj dozi od propisane ili dulje nego što je to potrebno, štetne posljedice mogu biti brojne. Izraz koji se koristi kada govorimo o pridržavanju uputa liječnika od strane pacijenta je adherencija. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) adherencija predstavlja mjeru u kojoj se ponašanje bolesnika, u smislu uzimanja lijekova, pridržavanja dijete i mijenjanja životnih navika, podudara s preporukama liječnika. Neodgovarajuća adherencija smanjuje učinkovitost liječenja, dovodi do komplikacija, pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrtnih ishoda, što predstavlja značajan teret ne samo za bolesnike, nego i za zdravstvene timove, sustav zdravstvene skrbi i društvo u cjelini.

U studiji WHO-a iz 2010. godine pod nazivom Health systems financing: the path to universal coverage navodi se kako je 50% pacijenata suočeno s izazovima kada je riječ o adherenciji, odnosno ne pridržavanju propisane  terapije, što može dovesti do pogoršanja bolesti, dodatnog liječenja i većih godišnjih troškova. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji bolja adherencija imala bi veći učinak na zdravlje od novih otkrića u medicini.

Primjena digitalnih tehnologija mogla bi značajno pomoći u rješavanju ovog problema. Elektronički podsjetnici i obavijesti putem sms-a ili aplikacija podsjećaju pacijente da se pridržavaju terapije što za njih znači uspješnije liječenje. U konačnici poboljšana adherencija pruža korisne podatke za daljnja istraživanja jer omogućuje liječnicima i farmaceutskim kompanijama bolje razumijevanje utjecaja lijekova, uključujući i moguće nuspojave, ali i interakcije različitih lijekova.

Elektronički podsjetnici i obavijesti putem sms-a ili aplikacija podsjećaju pacijente da se pridržavaju terapije što za njih znači uspješnije liječenje. Photo: medscape.com

Adherencija je jedno od polja primjene digitalnih tehnologija u zdravstvu. Snažnijom penetracijom digitalnih tehnologija u zdravstvu bit će omogućeno bolje i brže donošenje odluka, poboljšana efikasnost istraživanja i kliničkih pokusa, bolja kontrola rizika kao i testiranje hipoteza i smanjenje troškova. Jedan od ciljeva je predvidjeti bolest i postaviti ispravnu dijagnozu na vrijeme što bi trebalo poboljšati efikasnost liječenja, ali i smanjiti troškove cijelog procesa.

Pacijenti su sve informiraniji te preuzimaju sve veću kontrolu nad vlastitim zdravljem. Stoga od svih dionika sustava, a posebice farmaceutskih kompanija očekuju da udovolje njihovim potrebama, po uzoru na digitalna iskustva iz drugih industrija (Ericsson, Microsoft, Google, IBM…) koje polako prodiru i u zdravstvene sustave.

Nove tehnologije omogućuju prikupljanje i obradu velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka u realnom vremenu i donose velike promjene u farmaceutskoj industriji. Stoga se i Teva odlučila na suradnju s IBM-om na programu „Global e-Health Solutions“ koji se razvija na platformi Watson Health Cloud, ali i na zajedničku investiciju s kompanijom Philips Healthcare u tehnološki inkubator.

Više o mogućnostima koje farmaceutske (i zdravstvene) kompanije mogu pružiti zdravstvenom sustavu objasnit će Mihael Furjan, predsjednik uprave Plive, tijekom panela „Komunikacija u zdravstvu“ na Weekend Media Festivalu koji će se održati u Rovinju od 21. do 24.09.2017.

Pharma 3.0 – može li Hrvatska odgovoriti na izazove digitalne transformacije zdravstvenog sektora?

Digitalna transformacija zdravstva nije mit, ona se događa, ali nedostaju jasna pravila o tome tko plaća i tko odobrava digitalna rješenja. Iako nove tehnologije donose niz pozitivnih promjena u cijelom zdravstvenom sustavu još uvijek je riječ o iznimno nereguliranom području, posebice u Hrvatskoj. Europska komisija posljednje dvije godine intenzivno radi na razvoju nove regulative, primjerice pitanjima što se smatra medicinskim proizvodom, koji je način odobravanja i sl.

Nov pristup zdravstvu otvara velike mogućnosti. Digitalna analitika trebala bi biti visoko na listi prioriteta zdravstvenog sustava jer se zdravstvena i ICT industrija smatraju glavnim pokretačima gospodarskog rasta zemlje.

Partnerstvo zdravstvene i IT industrije omogućuje stvaranje dodatne vijednosti za sustav. Photo: dvicomm.com

Zdravstvena industrija uz pomoć IT industrije ima mogućnost biti podrška zdravstvenim djelatnicima. Niti jedan liječnik ili medicinska sestra danas ne mogu pratiti ogromne količine podataka među različitim instrumentima i tehnologijama. Zato će partnerstvo ove dvije industrije (kroz pojedine kompanije) omogućiti stvaranje dodane vrijednosti za sustav s njihove strane. I za zdravstvene djelatnike ovakva suradnja otvara nove mogućnost. Novi radnici u zdravstvu morat će znati tumačiti prikupljene podatke te će prilagođavanje novim potrebama omogućiti nastanak novih poslova.

Iz svega navedenog očit je ogroman potencijal ovakvog pristupa koji na zdravstvo prestaje gledati samo kao na trošak i problem. Iskorištavanje ovih mogućnosti zahtjeva značajne promjene. Hrvatska se mora transformirati u zemlju koja se temelji na znanju i vještinama svojih građana koji kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije pridonose njenom gospodarskom prosperitetu.

Leave a Reply