Uz pomoć tehnologije do efikasnije terapije

Autor: Mladen Kovaček

Jedan od glavnih razloga zašto pacijenti ne reagiraju na zadovoljavajući način na terapiju jest loša adherencija. Adherencija je stupanj pridržavanja pacijenta na terapiju koju mu je propisao liječnik.

Photo: thewellproject.org

Prema istraživanjima WHO-a preko 50% pacijenata ima problema s pridržavanjem na propisanu terapiju, te se smatra da bi otkrivanje načina za značajno poboljšanje adherencije imalo veći učinak na zdravlje ljudi u svijetu nego neko veliko otkriće u klasičnom medicinskom smislu. Loša adherencija je jedan od glavnih uzroka preventabilnog morbiditeta i mortaliteta. Prema American College of Preventive Medicine, od 30 do 50 posto neuspješnih terapija i 125 000 smrtnih ishoda godišnje u SAD-u je povezano s lošom adherencijom pacijenata na terapiju. Kako je jedan od najvećih problema u zdravstvu u većini zemalja financijski, poboljšanje adherencije pomoglo bi i financijskom stabiliziranju zdravstvenih sustava.

Usprkos tome adherencija je i dalje loša i nakon desetljeća istraživanja koja su pokazala da je nužan inovativni način za suočavanje s ovim problemom. Neka dosadašnja istraživanja su pokazala različite rezultate u primjeni digitalne tehnologije za poboljšanje adherencije. Međutim poboljšanjem tehnologije u najskorijem vremenu možemo očekivati rješenja koja će omogućiti značajno poboljšanje u adherenciji. Moguća su poboljšanja u nizu medicinskih ciljeva prvenstveno poboljšanog uzimanja terapije ali i režima cijepljenja, pridržavanja zakazanih liječničkih pregleda pa i promjene životnog stila i usvajanja zdravih navika.

Photo: ayogo.com

Digitalna tehnologija u vidu aplikacija, senzora, wareables-a i umjetne inteligencije već ima primjenu u zdravstvu, a očekivanja su da će ona biti sve šira. Tehnologija naravno nije ništa bez zdravstvenih djelatnika koji će je primjenjivati. Cilj je da se upotrebom tehnologije omogući liječnicima, ljekarnicima  i ostalim zdravstvenim djelatnicima bolji uvid u način na koji pacijent koristi terapiju.

1. Digitalne terapije

Postoje različiti razlozi zašto pacijenti ne uzimaju terapiju. Najčešći razlog je strah od nuspojava te cijena terapije. Osim toga u slučajevima kad terapija ne djeluje odmah na simptome, pacijenti mogu imati sumnje u učinkovitost terapije. Osim toga, pacijenti često zaborave uzeti lijek ili imaju fiziološke probleme vezane za uzimanje terapije.

Zdravstvena industrija zbog toga uvodi niz tehnoloških rješenja koja bi trebala pomoći. Harvard Business Review nazvao je ovakve strategije Digital therapeutics. Ovo bismo mogli prevesti kao digitalne terapije. Krajnji cilj je da pacijenti terapiju popiju do zadnje tablete.

Podatci se skupljaju pomoću mobilnih dodataka i senzora te šalju na web lokacije, aplikacije i medicinske uređaje. Kako cijena senzora stalno pada, kompanije isporučuju i pametna pakiranja lijekova koja podsjećaju pacijente da uzmu terapiju. Neke kompanije razvijaju pilule koje sadrže probavljive senzore koji prate pridržavanje te medicinske efekte terapije na pacijenta.

2. Nosiva tehnologija – Wearables

Photo: wearableo.com

Rast korištenja wearables-a je stalan. Ovakve naprave mogu pratiti broj koraka, puls srca, tjelesnu temperaturu i opskrbljenost krvi kisikom, što je već u širokoj primjeni. Također mogu pomoći i u poboljšanju adherencije, npr. javljati pacijentu efekte uzimanja terapija i automatski ga upozoravati ako nije uzeo terapiju. Pravilno integrirani u zdravstvene sustave mogu značajno doprinijeti povećanju njihove efikasnosti na korist pacijenta.

3. Mobilne aplikacije

Vrlo obećavajuće rezultate u poboljšanju adherencije već je dala uporaba aplikacija za smartphone i tablete. Kada se aplikacije povežu s cloud platformama to će omogućiti liječnicima i ljekarnicima da pomognu pacijentima u uzimanju terapije i otklone njihove sumnje u uzimanje terapije i moguće nuspojave.

Photo: MobiHealthNews

To je razlog što aplikacije najbrže penetriraju u područje zdravstva, fitnessa i zdravog načina života. Ove aplikacije uključuju podsjetnike na uzimanje terapije te podsjećaju pacijenta na odlazak liječniku ili u ljekarnu. Neke aplikacije sadrže i virtualne kontejnere za pilule koji prikazuju oblik i boju lijeka koje treba uzeti.

U budućnosti kada dođe do šire primjene umjetne inteligencije i napredne data-analitike aplikacije će moći pomoći i u slučajevima depresije i respiratornih komplikacija.

4. Sustav prepoznavanja glasa

Sustavi glasovnog prepoznavanja imaju ogroman potencijal u zdravstvu. Ova tehnologija će omogućiti efikasnije naručivanje, lakšu nadopunu terapije iz ljekarni, podsjećanje na uzimanje lijeka i praćenje posebnog režima prehrane ako je propisan. Također će moći odgovarati na pitanja o stanju pacijenta, simptomima te čak i slati pozive upomoć u hitnim stanjima. Globalne kompanije poput npr. Amazona i Google-a ulažu velika sredstva u ovu tehnologiju.

Suradnja liječnika, ljekarnika i farmaceutske industrije uz primjenu novih digitalnih tehnologija može značajno pomoći u rješavanju tako velikog i značajnog problema kao što je adherencija.

Leave a Reply