Nepridržavanje savjeta liječnika jedan je od najvećih problema u zdravstvu?

Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije preko 50% pacijenata ima problema s adherencijom, odnosno ne uzima pravilno propisanu terapiju. Smatra se da bi otkrivanje načina za značajno poboljšanje adherencije imalo veći učinak na zdravlje ljudi u svijetu nego neko veliko otkriće u klasičnom medicinskom smislu.

Postoje različiti razlozi zašto pacijenti ne uzimaju terapiju. Najčešći razlog je strah od nuspojava te cijena terapije. Osim toga, u slučajevima kad terapija ne djeluje odmah na simptome, pacijenti mogu imati sumnje u učinkovitost terapije. Pacijenti često i zaborave uzeti lijek ili imaju probleme vezane za uzimanje terapije.

Prema American College of Preventive Medicine, od 30 do 50% neuspješnih terapija i 125 000 smrtnih ishoda godišnje u SAD-u povezano je s neodgovarajućom adherencijom pacijenata na terapiju.

Digitalna tehnologija u vidu aplikacija, senzora, wareablesa i umjetne inteligencije već ima primjenu u zdravstvu, a očekivanja su da će ona biti sve šira. Tehnologija naravno nije ništa bez zdravstvenih djelatnika koji će je primjenjivati. Cilj je da se upotrebom tehnologije omogući liječnicima, ljekarnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima bolji uvid u način na koji pacijent koristi terapiju.

O ovom problemu i kako ga riješiti razgovarali smo s g. Markom Mitrićem iz tvrtke Sandoz koji je zadužen za projekt pod nazivom „Terappia“.

Gospodine Mitriću, možete li nam objasniti što je „Terappia“ i o čemu se točno radi?

Marko Mitrić, poslovni digitalni suradnik tvrtke Sandoz

Terappia je mobilna aplikacija kojoj je cilj pomoći pacijentu da uzima lijekove redovito, na vrijeme, u ispravnoj dozi i na ispravan način. Cilj projekta je povećati suradljivost pacijenata u liječenju i omogućiti što bolju komunikaciju između liječnika, ljekarnika i pacijenta. Liječniku se putem ažuriranja programa omogućava strukturirano unošenje doziranja prilikom pisanja recepata, a ljekarniku se dobivanjem takvog recepta omogućava čitko i ujednačeno ispisivanje doziranja na račun i u QR kod koji sadrži pacijentove lijekove i postavljene podsjetnike za uzimanje lijekova. Sve što pacijent mora učiniti je skenirati QR kod s računa pomoću aplikacije Terappia i uzimati lijekove kako i kada mu to podsjetnik iz aplikacije kaže.

Kakve su reakcije liječnika i ljekarnika na vaš projekt? Jesu li zaintersirani za suradnju?

Prve reakcije liječnika i ljekarnika su odlične te već imamo 450 liječnika u projektu i 150 ljekarni diljem Hrvatske. Cilj nam je do kraja godine omogućiti većini liječnika i ljekarnika korištenje modulom Terappia.

Aplikacija Terappia vodi brigu o redovitom uzmanju terapije, datumima zakazanih pregleda, kontroli i praćenju krvnog tlaka i glukove u krvi, a može se besplatno preuzeti putem Google Play-a za Android ili putem App Store-a za iPhone uređaje.

Iz ovoga što ste do sada rekli jasno je što pacijenti i zdravstveni djelatnici dobivaju sa aplikacijom „Terappia“. Koji je razlog da se Sandoz upustio u ovakav projekt ?

Sandoz kao dio Novartis grupe je snažna farmaceutska kompanija kojoj je cilj omogućiti dostupnost kvalitetnom liječenju i lijekovima što većem broju ljudi diljem svijeta. Terappia je iskorak u smjeru digitalizacije liječenja i povećanja suradljivosti pacijenata kako bi ishod njihovog liječenja bio što bolji. Naša misija i vizija je poboljšati kvalitetu ljudskih života te produžiti životni vijek, a uz to s inovativnim projektima kao što je Terappia podizati i kvalitetu zdravstva.

Koji su sljedeći koraci u implementaciji ovog projekta?

Ciljevi za Terappiu su širenje sustava strukturiranja doziranja na što veći broj liječnika, širenje modula Terappia u što veći broj ljekarni te konstantno usavršavanje aplikacije i sustava u cijelini osluškujući potrebe pacijenata, liječnika i ljekarnika. Sigurni smo da će Terappia dati novi zamah rastućoj digitalizaciji liječenja i pokazati put prema kojem moderno zdravstvo treba težiti.

Mnoga se digitalna rješenja već primjenjuju u svijetu, a kao što smo mogli vidjeti neka su prisutna i u Hrvatskoj. O ovim i sličnim temama govoriti će se na III. Regionaloj konferenciji digitalne medicine „Budućnost je sada“.

Konferencija je namijenjena svima koji su na bilo koji način uključeni ili ih zanima digitalizacija medicine, a održava se u Zagrebu, 13.04.2018. Cilj konferencije je spajanje svih nabrojanih dionika kako bi se procesi odvijali brzo, sigurno i na najveću moguću korist pacijenata kao središta zdravstvenog sustava.

Prijave i program su dostupni na OVDJE, a za sve dodatne informacije i detalje možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: andrea.stanicic@hit-konferencija.hr. 

Leave a Reply